Schade, technische mankementen of andere vragen? We lossen het gewoon samen op!

Hoe netjes jij ook in jouw auto rijdt en hoe goed we ons best ook doen, schade of technische mankementen kunnen we met elkaar niet altijd voorkomen. Dat het vervelend en lastig is, begrijpen wij maar al te goed. Jij wilt maar één ding: verder! Dat is precies waar wij voor zorgen. We zetten jou weer in beweging. Dus wat er ook aan de hand is, bel ons of mail ons. Dan lossen we het gewoon samen op.

0181 47 00 70 info@promobility.nl
Vraag stellen

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op

BVNM lanceert hotspot ’t Lokaal.

5 juli 2017

Al meer dan 35 jaar maakt bedrijvenvereniging BVNM zich met ruim 150 leden hard voor de belangen van lokale ondernemers op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer in Zaanstad. Focus is niet alleen beveiliging, parkmanagement, infrastructuur en verlichting, maar ook toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Op de bedrijventerreinen zijn ca. 500 bedrijven gevestigd die werkgelegenheid bieden aan ongeveer 4.500 personen.

Duurzaamheid voorop.
Duurzaamheid is een veel besproken onderwerp en staat ook hoog op de agenda van de BVNM. Inmiddels zijn op dit vlak ook forse stappen gezet. Zo is de coöperatie Seanz opgericht op initiatief van de BVNM. Saenz is een lokale energiemaatschappij die duurzame energie levert. Ondernemers die lid zijn van de BVNM kunnen door participatie duurzame energie inkopen en meeprofiteren van de exploitatie.

Ook wordt er gewerkt aan de duurzame mobiliteit op de terreinen. In opdracht van Gemeente Zaanstad is er recent onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van duurzame mobiliteit op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Daar valt nog een behoorlijke slag in gemaakt te moeten worden. De terreinen zijn goed bereikbaar voor beroepsverkeer, maar de bereikbaarheid via openbaar vervoer is slecht. Ook hebben de bedrijven op beide terreinen een zeer uiteenlopende vervoersbehoefte, die zich niet in één oplossing laat vangen.

’t Lokaal als kenniscentrum en hotspot.
Een ander initiatief is ’t Lokaal: het kenniscentrum en de hotspot van de BVNM!
Dit is een platform waar onderwijs, overheid en het bedrijfsleven elkaar treffen, om zodoende de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer in al haar geledingen een goede sociaaleconomische maatschappelijke balans te bieden. Dit is noodzakelijk om de beide bedrijventerreinen vitaal te houden, ook op langere termijn. De BVNM wil als sterke partij aangesloten blijven in de ontwikkelingen in metropoolregio Amsterdam.

Dat doen we door ondernemers, onderwijs, zorg en overheid fysiek en digitaal bij elkaar te brengen in onderzoeks- en implementatieprojecten van klein tot groot op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Van duurzaamheid tot infrastructuur en van talentontwikkeling tot een leven-lang-leren. Maar ook op het gebied van betere zorg, werkgelegenheid, bedrijfsontwikkeling en innovatie.

Uitnodiging studenten van Hoogeschool van Amsterdam. 
De BVNM nodigt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ca. 250 studenten uit om in de week van 4 tot en met 8 september aanstaande een studiebezoek te brengen aan de bedrijven op Noorderveld en Molletjesveer. Ter promotie en kennismaking is onderstaande video gemaakt. Dick Dekker ProMobility

In deze video neemt BVNM-voorzitter Dick Dekker de studenten mee in een tocht over de terreinen en belicht hij het hoe en waarom van de uitnodiging. Centraal daarin staat ook ’t Lokaal als fysiek ontmoetingspunt. Zo wil de BVNM studenten van de Hogeschool van Amsterdam aansporen om deel te nemen aan een soort onderzoeksproject. Het is de bedoeling dat in die week 250 studenten bedrijven op de BVNM terreinen gaan interviewen. De vragen die gesteld gaan worden hebben betrekking op de zogenaamde WOZ-waarde van Noorderveld en Molletjesveer. Een waarde die bepaald wordt door de betrokkenheid en pro activiteit van de ondernemers die er gevestigd zijn. Studenten die zich willen aanmelden, kunnen dat doen via www.tlokaal.nl.

Wat is de WOZ waarde?
WOZ staat in dit geval voor Werkgelegenheid, Opleiding, Onderwijs en Zorg. Dit zijn ook de issues waarover de studenten met de ondernemers in gesprek gaan. De informatie die hier uit voortkomt, moet een ijkpunt worden van de huidige meningen en visies van de ondernemers en tevens een beeld geven van de toekomstverwachtingen. De vragen worden op een eerder tijdstip al voorgelegd aan de ondernemers, zodat zij zich kunnen voorbereiden. De vragen gaan niet alleen over de onderneming, maar ook over de BVNM terreinen, en de verwachtingen over onderwijs en opleidingen en zorg. De BVNM gaat er vanuit dat als alle input is verwerkt er een soort advies uit komt rollen, die ons de handvaten geeft een beleid naar de toekomst verder gestalte te kunnen geven. Maar niet alleen dat, ook voor scholen kan het onderzoek van betekenis zijn. Zij kunnen niet alleen het stagebeleid afstemmen op de uitkomsten, maar ook hun opleidingsprogramma.

Als het onderzoek is afgerond, kan iedereen die interesse heeft dit opvragen via www.tlokaal.nl.